Dzierżawa światła

Modernizacja oświetlenia z wykorzystaniem LED wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych i stanowi istotną barierę dla większości gmin i firm. Umowa Dzierżawy Światła od  PGO może być dobrym rozwiązaniem dla pokonania tej bariery.

Umowa o "Dzierżawę Światła" jest umową partnerską - wieloletnią, zawartą pomiędzy beneficjentem (Gminą, firmą) a właścicielem opraw LED - Polską Grupą Oświetleniową, która przez cały okres umowy prowadzi także serwis i konserwację opraw oświetleniowych.

PGO finansuje i wdraża inwestycje, a także ją serwisuje. Oszczędności samorządów i firm  na kosztach energii oraz eksploatacji służą pokryciu kosztów miesięcznych rat. Po zakończeniu umowy "Użytkownik" nabywa prawa do zmodernizowanego systemu oświetleniowego, a korzyści wynikające  z oszczędności kosztów energii są  w całości Jego wartością dodaną.


Podstawa współpracy z PGO

Umowa Dzierżawy Światła od  PGO reguluje prawa i obowiązki obu stron, a także wielkość plano­wanych oszczędności, długość trwania umowy i warunki gwarancji, wysokość miesięcznej raty dzierżawy opraw oświetleniowych oraz serwis opraw.

Zapewnienie jakości: gwarancja uzgodnionego poziomu jakości prac wykonanych przez PGO (minimalny poziom oszczędności, parametry pracy zamontowanych opraw oświetleniowych i ich serwisu)

Jakie działania są zazwyczaj realizowane w ramach umowy o "Dzierżawę Światłą"?

Wymiana opraw oświetleniowych na LED, utylizacja starych, instalacja nowego systemu sterowania w celu optymalizacji pracy opraw. Rozbudowa oświetlenia, wymiana słupów oświetleniowych może zostać włączona do projektu, ale nie może być finansowana z oszczędności kosztów energii.


Jaka jest typowa wielkość inwestycji?

Zależy to od zakresu i wielkości projektu. W wielu przypadkach, minimalny poziom inwestycji to kilkaset opraw. W przypadku mniejszej ilości opraw wartość projektu w tym koszt przygotowania projektu (włączając koszt przygotowania audytu energetycznego, inwentaryzacji opraw, przegląd stanu technicznego, umowy) jest zbyt wysoki w stosunku do oszczędności.

Co się stanie po zakończeniu umowy Dzierżawy Światłą?

Po zakończeniu umowy (4-5 latach) samorząd lub firma za 5% wartości początkowej inwestycji przejmuje dotychczasowe obowiązki od firmy PGO i w pełni korzysta z oszczędności osiąganych w wyniku realizacji inwestycji. Kontrakt może ulec również przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy na nowych równie korzystnych warunkach.


Modernizacja oświetlenia

Unia Europejska za główne cele wzajemnie uzupełniające się w strategii Europa 2020 przyjęła: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z roku 1990, generowanie 20% energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20 % w stosunku do prognoz na rok 2020 opracowanych w 2007 roku.

Istotnym obszarem inwestycji w poprawę efektywności energetycznej jest oświetlenie, w tym przypadku możliwe jest zarówno zmniejszenie zużycia energii oraz uzyskanie dodatkowych korzyści, wynikających ze stopniowego wycofywania szkodliwych dla środowiska technologii, obniżania kosztów utrzymania i zwiększenia kontroli nad funkcjonowaniem systemów oświetlenia.

Modernizacja oświetlenia potrzebna jest wszędzie tam, gdzie systemy oświetleniowe są mało wydajne, przestarzałe, a w szczególności zużywają zbyt wiele energii.

Dla wyprodukowania 1KWh energii elektrycznej emituje się ok. 1,23kg CO2 (dane z 2010 roku). Wielu z nas, powinno popierać takie zmiany, wszak ziemię mamy tylko jedną.

Starsze rozwiązania techniczne nie dorównują współczesnej technologii LED. W przypadku zwykłych żarówek aż 90% zużytej energii jest przekształcane w ciepło, jedynie 10 % w światło