Projektowanie

Nasza wykwalifikowana  kadra projektantów,  odpowiednio dobierze i zaprojektuje Państwa  oświetlenie. 

Dlaczego potrzebny jest projekt?

W zależności od funkcji i rodzaju czynności, jakie w danym pomieszczeniu mają miejsce,odpowiedni poziom natężenia oświetlenia oraz równomierność określa norma oświetleniowa: 

PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie ? Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrza.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, zgodnie z paragrafem 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

W normach tych zakłada się, iż wymagane natężenie oświetlenia do rozróżnienia rysów twarzy jest nie mniejsze niż 20 lx. Jest to najmniejsza wartość wyszczególniona przez normę. Przy następujących pracach biurowych: pisanie ręczne, pisanie maszynowe, czytanie, obsługa klawiatury wymagane natężenie oświetlenia to 500 lx, do prac szczególnie precyzyjnych osiąga ono wartość 1000 lx.

Dla porównania w słoneczny letni dzień natężenie oświetlenia w miejscu niezacienionym dochodzi do wartości 100.000 lx.

Specyfikacja pracy w halach przemysłowych jest bardzo różna. W halach magazynowych jako minimum uznaje się 100 lx średniego z równomiernością do 40 %, natomiast na halach produkcyjnych, gdzie odbywa się precyzyjny montaż lub kontroli jakości wymagane jest nawet 1500lx z równomiernością 60%.

Sama architektura pomieszczeń halowych jest podobnie różnorodna ? od prostych pomieszczeń typu barak o niewielkiej wysokości i rozmiarach, do dużych, przestrzennych i wysokich konstrukcji stalowych, dochodzących do 12-15 m rozpiętości i wysokości ponad 20 m. Gabaryty pomieszczeń produkcyjnych  są definiowane przez proces produkcyjny i urządzenia się w nich znajdujące, a gabaryty hal produkcyjnych wymuszają stosowanie odpowiednich systemów oświetleniowych. Zapewniających wymagane parametry na płaszczyźnie pracy. 

Dobierając oświetlenie do pomieszczenia, należy umieścić wszystkie istotne elementy wyposażenia wnętrza , które mogą w istotny sposób zacieniać 

Oświetlenie stanowiska pracy

Podczas wykonywania pracy człowiek odbiera zmysłem wzroku 90% informacji. Wygoda widzenia występuje wówczas, gdy zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna, spostrzeganie jest sprawne i pozbawione ryzyka oraz nie powoduje nadmiernego zmęczenia lub przykrych odczuć. Rozkład natężenia oświetlenia w przestrzeni powinien być w zasadzie równomierny, aby zapobiegać powstawaniu zbyt dużych kontrastów, mogących nawet wywołać olśnienia. Nie wystarcza zapewnienie wymaganego natężenia na płaszczyźnie pracy wzrokowej, wzrok odrywa się od przedmiotu lub powierzchni pracy i przenosi w różnych kierunkach. Niedopuszczalne są zbyt duże różnice luminancji w bliższym i dalszym otoczeniu powierzchni pracy. Ostrość widzenia jest jedną z podstawowych cech pracy wzrokowej, rozumiana jest jako zdolność postrzegania i rozróżniana drobnych szczegółów.

Zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zgodnie z art.207 § 2 ustawy - Kodeksu pracy ?pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki?. Dotyczy to między innymi zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy. Zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Technologia LED na miarę XXI W.

Proponowane przez PGO oświetlenie LED uzyskuje nieosiągalną dla tradycyjnych źródeł światła (typu żarówki, metalohalogeny) wydajność świetlną ? nawet 153lm/1W. 

Czynnik ten pozwala zatem na wysokie oszczędności energii elektrycznej ? potrzebnej do oświetlenia oprawy LED względem tradycyjnej żarówki. Ponadto oprawy oświetleniowe LED nie zanieczyszcza środowiska o szkodliwe substancje, co ma miejsce w przypadku lamp rtęciowych czy sodowych.  Oprawy oświetleniowe w technologii LED osiągają żywotność na poziomie 50,000- 80.000h. Oprawy oświetleniowe LED są zatem technologią na miarę XXI przy czym posiadają wiele cech ECO = przyjaznych naszemu środowisku


  • w stosunku do konwencjonalnej żarówki LED zmniejsza o 80% emisję CO2,
  • brak szkodliwych substancji jak np. rtęć - LED jest w 100% biodegradowalny,
  • wysoka jakość kolorów przy minimalnym promieniowaniu UV,
  • znacznie mniejsze zużycie energii = mniejsza zanieczyszczenie powodowane przez elektrownie,
  • wielokrotnie dłuższa żywotność
  • mniejsze koszty zużywanej energii elektryczne
  • w odróżnieniu do tradycyjnych żarówek i jarzeniówek, LED osiąga 100% jasności natychmiast po  zapaleniu, a częste włączanie i wyłączanie nie skraca żywotności LEDa